Information:

Glottocode: nobo1238
ISO 639: gaw

Also Known As: Garuh

Sources: Z'graggen (1980)

Classification: Nuclear Trans New Guinea, Madang, Croisilles, Mabuso, Hanseman, Garuh-Foran

Map:

Lexicon:

IDWordEntryAnnotationLoanSourceSource Gloss
127022a coughduir̃-Z'graggen (1980)cough
129025a dreamsul ni-Z'graggen (1980)dream
129054afraidbar̃Z'graggen (1980)be afraid
126226afternoontuebZ'graggen (1980)afternoon
126481afterwardsboiZ'graggen (1980)afterwards
126805alwayshanhanZ'graggen (1980)always
120716armebe-Z'graggen (1980)arm
120810armpitgibdi-Z'graggen (1980)armpit
124439arrowusuZ'graggen (1980)arrow (plain)
129115arrow (barred) (Arrow with cross bar)higumZ'graggen (1980)arrow
124473arrow (pronged)dakalZ'graggen (1980)arrow
123675ashesuhuirZ'graggen (1980)ashes
124601axe (iron)kalkihZ'graggen (1980)axe (iron)
124571axe (stone)saoZ'graggen (1980)stone axe
124572axe (stone)mah hueyZ'graggen (1980)stone axe
120653back (body part)age-Z'graggen (1980)back
125118bad (deleterious or unsuitable)nouZ'graggen (1980)bad
125119bad (deleterious or unsuitable)nauZ'graggen (1980)bad
123476bamboolivatZ'graggen (1980)bamboo
123477bamboodinZ'graggen (1980)bamboo
123478bamboolaumZ'graggen (1980)bamboo
123479bamboobodor̃Z'graggen (1980)bamboo
122644bananamugZ'graggen (1980)banana
123507beanbubaihZ'graggen (1980)bean
126386beforeangauZ'graggen (1980)before
121080bellywo-Z'graggen (1980)belly
122674betelnutbaZ'graggen (1980)betelnut
122704betelpepper vineaur̃Z'graggen (1980)betel pepper vine
125178bignaːr̃ivZ'graggen (1980)big
121734birdaiZ'graggen (1980)bird
125247blackpamuZ'graggen (1980)black
121234bloodsi-Z'graggen (1980)blood
121370boneivi-Z'graggen (1980)bone
124630bowlatZ'graggen (1980)bow
124659bowstringoDZ'graggen (1980)bowstring
124660bowstringhɛuZ'graggen (1980)bowstring
119031boyniːtZ'graggen (1980)boy
120249brainsmuki-Z'graggen (1980)brains
121144breasthuZ'graggen (1980)breast
122613butterflyboboirZ'graggen (1980)butterfly
120684buttocksbisoZ'graggen (1980)buttocks
121022calf (of leg)didi-Z'graggen (1980)calf
123413canehibirZ'graggen (1980)cane
121882cassowaryheːgar̃Z'graggen (1980)cassry
121173chestmomo-Z'graggen (1980)chest
121912chicken (tame)hap mayZ'graggen (1980)chicken (tame)
121913chicken (tame)matugiZ'graggen (1980)chicken (tame)
121953chicken (wild)bakioZ'graggen (1980)chicken (wild)
121954chicken (wild)mar̃awZ'graggen (1980)chicken (wild)
118999childna-Z'graggen (1980)child