Information:

Glottocode: kobo1248
ISO 639: kgu

Also Known As: Koguman

Sources: Z'graggen (1980)

Classification: Nuclear Trans New Guinea, Madang, Croisilles, Omosan

Map:

Lexicon:

IDWordEntryAnnotationLoanSourceSource Gloss
145715a coughatamʌ tugur-Z'graggen (1980)(cough)
147584a dreaminare e-Z'graggen (1980)dream
147610afraidraga-Z'graggen (1980)afraid
144995afternooniniŋgomaramaZ'graggen (1980)afternoon
145216afterwardsurʌbomZ'graggen (1980)afterwards
138471all (of a number)tɛŋZ'graggen (1980)all
145512alwaysɔrɔgZ'graggen (1980)always
140025armabigumZ'graggen (1980)arm
140119armpitabasZ'graggen (1980)armpit
143387arrowyeimZ'graggen (1980)single-point arrow
147661arrow (barred) (Arrow with cross bar)yagobZ'graggen (1980)arrow with bamboo blade
147682arrow (hooked)ora onomZ'graggen (1980)barbed arrow
142713ashesatugutZ'graggen (1980)ash
142714ashesoumuZ'graggen (1980)ash
143507axe (iron)beirZ'graggen (1980)(axe, iron)
143478axe (stone)busirinZ'graggen (1980)stone axe
139966back (body part)musiŋgəZ'graggen (1980)(back)
143974bad (deleterious or unsuitable)yoːnɛŋkZ'graggen (1980)(bad)
143973bad (deleterious or unsuitable)yʌːtZ'graggen (1980)(bad)
142546bambooumiZ'graggen (1980)bamboo
141751bananau:sZ'graggen (1980)banana
143865baskettugwɛrZ'graggen (1980)basket
142572beanbabatirZ'graggen (1980)bean
145136beforetsiŋgiriŋZ'graggen (1980)before
140371bellynoutZ'graggen (1980)belly
141780betelnutmagaukZ'graggen (1980)betelnut
141807betelpepper vinearagasZ'graggen (1980)betelpepper vine
144030bigagapiZ'graggen (1980)big
140956birdnabugZ'graggen (1980)(bird)
144090blackyuwZ'graggen (1980)(black)
140512bloodɛsZ'graggen (1980)blood
140651boneɔtZ'graggen (1980)(bone)
143534bowemZ'graggen (1980)(bow)
143561bowstringendipZ'graggen (1980)bowstring
138707boyumiguguntZ'graggen (1980)(boy)
139599brainsumumZ'graggen (1980)brain
140429breastmʌːmZ'graggen (1980)breast
141723butterflypamabukZ'graggen (1980)butterfly
139995buttocksi:βeneZ'graggen (1980)(buttocks)
140314calf (of leg)porʌːmZ'graggen (1980)calf
140313calf (of leg)noumZ'graggen (1980)calf
142486caneer̃Z'graggen (1980)cane
141068cassowaryurupZ'graggen (1980)cassowary
140456chesttogumbrekZ'graggen (1980)chest
141098chicken (tame)akaraZ'graggen (1980)tame chicken
141131chicken (wild)hoŋamZ'graggen (1980)wild chicken
138679childundumZ'graggen (1980)child
139852chinanabaɔtZ'graggen (1980)(chin)
143077cloudatuguneZ'graggen (1980)cloud
142198coconut(i)rigirok(k)Z'graggen (1980)green coconut