Information:

Glottocode: iatm1242
ISO 639: ian

Sources: Staalsen (1969)

Classification: Ndu, Nuclear Ndu, Sawosic, Iatmulic

Map:

Lexicon:

IDWordEntryAnnotationLoanSourceSource Gloss
202315afternoonŋkřampuStaalsen (1969)
202328all (of a number)aiwaStaalsen (1969)
202276axe (iron)kwuřaStaalsen (1969)
202253babymak ñənStaalsen (1969)
202238back (body part)mpuniStaalsen (1969)
202322bad (deleterious or unsuitable)kaƀřeStaalsen (1969)
202292bambookaynStaalsen (1969)
202274bananalab̶uStaalsen (1969)
202285bark (of tree)mišɨmpɨStaalsen (1969)
202212bellyyaʔalStaalsen (1969)
202289betelnutmpaŋkařeStaalsen (1969)
202246bloodyeřoǥwenStaalsen (1969)
202245boneab̶aStaalsen (1969)
202251boynəntoǥwəñənStaalsen (1969)
202221breastmwuñaStaalsen (1969)
202293canoeb̶a:řəStaalsen (1969)
202263cassowaryamwiyəStaalsen (1969)
202271chickenñaʔakŋəStaalsen (1969)
202242chinŋka:ŋkab̶aStaalsen (1969)
202249clawb̶řəšuStaalsen (1969)
202288coconuttɨpmaStaalsen (1969)
202298crocodilewaʔalStaalsen (1969)
202320day before yesterdaynəŋkaytNStaalsen (1969)
202217dogwa:řəStaalsen (1969)
202332dry (be dry)lɨkŋəStaalsen (1969)
202219earwaʔanStaalsen (1969)
202296eelwa:ŋkiStaalsen (1969)
202235eggmpəntɨStaalsen (1969)
202309eighttšɨləkuƀukN̹Staalsen (1969)
202240elbowkwařiləmpəStaalsen (1969)
202312eleventampři kiyeli kitəStaalsen (1969)
202210eyemɨnisɨkN̹Staalsen (1969)
202234fatkwiaStaalsen (1969)
202257fatherñaitNStaalsen (1969)
202247featheryuwiStaalsen (1969)
202241fingertšik tampaStaalsen (1969)
202269fish sp., catfishkamiStaalsen (1969)
202295fish spearmɨntšaStaalsen (1969)
202306fivetampanakN̹Staalsen (1969)
202265flying foxkɨmpwiStaalsen (1969)
202223footmanStaalsen (1969)
202239foreheadma:kŋəStaalsen (1969)
202305fouraynakN̹Staalsen (1969)
202267frogkɨtkɨtNStaalsen (1969)
202252girltaǥwañənStaalsen (1969)
202321goodaipmanStaalsen (1969)
202281groundkɨpmaStaalsen (1969)
202206hairnɨmpɨStaalsen (1969)
202222handta:mpəStaalsen (1969)
202207headna:mpuStaalsen (1969)