Shaw, R.D., 1986. The Bosavi Language Family. In D. C. Laycock et al., eds. Papers in New Guinea Linguistics No. 24. Canberra: Pacific Linguistics, pp. 45–76.

Provided Lexicon:

IDLanguageWordEntrySource GlossAnnotationLoan
7047Bamumandubu
7048Bamuwomanɔrɔbɔ
7049BamuI (pronoun d:1s)
7050Bamuyou (pronoun d:2s)ɔrɔyouyou
7051Bamuwe (pronoun d:1p)neiɔ
7052Bamuall (of a number)imese
7053Bamuheadeputa
7054Bamuhairepusume
7055Bamueyedamari
7056Bamunosewɔdi
7057Bamueargare
7058Bamutooth (front rather than molar)ibɔmɔrɔ
7059Bamutongueɔtɔtɔbe
7060Bamuneckdɔpa
7061Bamumouthmatagɔrɔ
7062Bamuarmtuʔuarmarm
7063Bamubreastamɔ
7064Bamubellynirɔ
7065Bamulegsairɔ patɔlegleg
7066Bamukneekauhwiɔ
7067Bamuskintama
7068Bamubloodsawi
7069Bamufatkasawɔfatfat
7070Bamubonesɔrɔ
7071Bamuback (body part)gimini
7072Bamushoulderbena
7073Bamusunsaikiɔ
7074Bamumoonsɔgɔmi
7075Bamustarsari
7076Bamucloudtɔbɔrɔ bubu
7077Bamurainwisarerainrain
7078Bamunightduwɔ
7079Bamuwaterɔbɔ
7080Bamugroundsɔpu
7081Bamustonedepani
7082Bamupiggirɔ
7083Bamumountainpɔdɔ
7084Bamufiremahi
7085Bamusmoke (of fire)gahuwa
7086Bamuashestuwɔ
7087Bamupathgabɔpathpath
7088Bamutreeɔta
7089Bamurootsipi
7090Bamubark (of tree)tama
7091Bamudogsɔka
7092Bamutailkukau
7093Bamubirdsiwi
7094Bamufeathermusuwa
7095Bamueggiɔpu
7096Bamufishnakere