Information:

Glottocode: cent2117
ISO 639: cns

Sources: Voorhoeve (1980)

Classification: Nuclear Trans New Guinea, Asmat-Awyu-Ok, Asmat-Kamoro, Asmat, Central-Yaosakor Asmat

Map:

Lexicon:

IDWordEntryAnnotationLoanSourceSource Gloss
251721aboveopVoorhoeve (1980)
251855armsopVoorhoeve (1980)arm, foreleg
251899armbandmetanVoorhoeve (1980)
251813arm, handmanVoorhoeve (1980)
251942arrowcesVoorhoeve (1980)
251975arrowfirakamVoorhoeve (1980)
252066back (body part)makmakVoorhoeve (1980)back of body
252105bagesaVoorhoeve (1980)
252189bellyyakVoorhoeve (1980)belly, stomach
252242birdsakVoorhoeve (1980)
252375bowamonVoorhoeve (1980)
252408bowstringamamVoorhoeve (1980)
252554buttocksfamarVoorhoeve (1980)
252575calf (of leg)imenmosVoorhoeve (1980)calf of leg
252648cassowarypiVoorhoeve (1980)
252703ceremonial houseyeVoorhoeve (1980)
252730cheekakVoorhoeve (1980)
252765chestaw fakVoorhoeve (1980)
252753chestawuVoorhoeve (1980)
252808cockatooyurVoorhoeve (1980)
252827coconutyusunVoorhoeve (1980)
253022daughterporaisVoorhoeve (1980)
253140dooryimasapVoorhoeve (1980)doorway
253171drumemVoorhoeve (1980)
253211earyanVoorhoeve (1980)ear, sound
253232earyanmakVoorhoeve (1980)ear, sound
253273earth/mudseVoorhoeve (1980)earth, mud
253363elbowsonanVoorhoeve (1980)
253431eyemanamokVoorhoeve (1980)
253506fingerefVoorhoeve (1980)finger, twig
253533fireyismakVoorhoeve (1980)
253594firewoodyisVoorhoeve (1980)firewood, fire
253784foreheadmanápinVoorhoeve (1980)
253805forestwasanVoorhoeve (1980)
254079headkusVoorhoeve (1980)head, brains
254124heelcimiVoorhoeve (1980)heel of foot
252172(honey) beeemorVoorhoeve (1980)bee
254326jawokonVoorhoeve (1980)
254359Job's tears seedstisanVoorhoeve (1980)
254374jointkomanVoorhoeve (1980)
254416kneeyinaVoorhoeve (1980)
254492leafeáVoorhoeve (1980)
253767leg, footmewVoorhoeve (1980)foot, leg
254601loinsasamakVoorhoeve (1980)
254682manyipicVoorhoeve (1980)
254731mattepenVoorhoeve (1980)
254811mother-osoocVoorhoeve (1980)
254842mousepiroVoorhoeve (1980)
254848mouthmeVoorhoeve (1980)
255004newayiVoorhoeve (1980)