Source: Voorhoeve (1980)

CognatesetLanguageWordLexicon
24486Asmat, Casuarina Coast (Otenep Dialect)sore, woundnasu
24457Asmat, Casuarina Coast (Pirimapun Dialect)treewese
24455Asmat, Central (Kainak, Atat Dialect)topimu
24454Citak (Upper Sirec Dialect)tooth (front rather than molar)sisi
24454Asmat, Casuarina Coast (Aorket Dialect)tooth (front rather than molar)sis
24454Asmat, Central (Keenakap, Awok Dialect)tooth (front rather than molar)sisi
24454Asmat, Central (Mecamup, Kawet Dialect)tooth (front rather than molar)sis
24453Asmat, North (Irogo Dialect)tongueoməne
24452Asmat, Casuarina Coast (Pirimapun Dialect)tomorrowto
24452Asmat, Central (Keenok, Komar Dialect)tomorrowto
24452Asmat, Central (Keenakap, Namen Dialect)tomorrowto
24450Asmat, Central (Mismam, Yepem Dialect)tight, hardpepe
24449Asmat, Central (Mismam, Yepem Dialect)to tiemot-
24448Asmat, Central (Keenok, Komar Dialect)to tieyik-
24426Asmat, Central (Keenok, Manep Dialect)starmak
24426Asmat, Central (Keenok, Mu-Akani Dialect)starmak
24425Asmat, Central (Mismam, Suru Dialect)starmewor
24424Asmat, Central (Keenakap, Namen Dialect)starmayüt
24424Asmat, Central (Mecamup, Omanesep Dialect)starmawit
24422Asmat, Central (Mismam, Yepem Dialect)to stab (or stick)faw-
24422Asmat, Central (Simai, Ayam Dialect)to stab (or stick)faw-
24421Asmat, Central (Simai, Ayam Dialect)to splittereme-
24416Asmat, Central (Keenok, Yipaer Dialect)snakepiru
24474Asmat, Casuarina Coast (Otenep Dialect)waterml
24474Asmat, Central (Mine Dialect)watermi
24474Asmat, Central (Mecamup, Yow Dialect)watermuy
24474Asmat, Central (Keenakap, Fos Dialect)watermuí
24467Asmat, Central (Mismam, Per Dialect)vaginacen
24464Asmat, Central (Mismam, Yepem Dialect)twokapom
24463Asmat, Casuarina Coast (Masin Dialect)twoamini
24462Asmat, Central (Simai, Ayam Dialect)tuskokos
24414Citak (Citak, Senggo Dialect)snakeamer
24413Asmat, North (Momogo Dialect)smoke (of fire)yis amnu
24413Asmat, Central (Mismam, Suru Dialect)smoke (of fire)yisamun
24409Asmat, Central (Wooi Dialect)to sleepis
24406Asmat, North (Pupis Dialect)skinpitn
24406Asmat, Casuarina Coast (Aorket Dialect)skinpitin
24406Asmat, Casuarina Coast (Makair Dialect)skinpitin
24405Asmat, Casuarina Coast (Pirimapun Dialect)to sitape-
24405Asmat, Casuarina Coast (Masin Dialect)to sitape-
24405Asmat, Central (Keenok, Yipaer Dialect)to sitap-
24405Asmat, Central (Kainak, Atat Dialect)to sitap-
24405Asmat, Central (Mismam, Yepem Dialect)to sityap-
24404Asmat, Central (Keenok, Komar Dialect)sister-emsi
24404Asmat, Central (Mismam, Yepem Dialect)sister-omus
24403Asmat, North (Momogo Dialect)sister-ipiri
24403Asmat, Central (Mismam, Suru Dialect)sister-epic
24401Asmat, Casuarina Coast (Pirimapun Dialect)sidekárapman
24400Asmat, Casuarina Coast (Makair Dialect)to be sicknamu
24400Asmat, Central (Keenok, Yipaer Dialect)to be sicknomo